The Garage

รีวิว หาที่ล้างรถ ทำไมต้อง The Garage Cleaning System Vip Car ขอนแก่น

ฝนตกก็หลายวันละ สงสารก็สงสารรถ  ไม่ได้ล้างสักที  จะเอารถไปล้างนิ  ต้องวัดใจกันเลยที่เดี่ยว  ว่าจะฝนตกเปล่า  ล้างเสร็จ...วันนี้....พรุ่งนี้   แต่ไม่สนละล้างแม่งเ... อ่านต่อ...