โฆษณา

facebook_videos_vs_youtube

วิดีโอใน Facebook จะเริ่มมีโฆษณาแทรกกลางคลิป เหมือนกับ YouTube

สิ่งที่ทุกคนคิดว่าจะต้องเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว เว็บไซต์ Recode รายงานข่าววงในว่า Facebook เตรียมออกโฆษณาสำหรับวิดีโอในระบบของตัวเอง... อ่านต่อ...