Traveloka ชวนจองที่พักแล้วแวะเที่ยวเส้นทางบุญไหว้พระธาตุเสริมความเป็นสิริมงคลกับ 8 จังหวัดในภาคเหนือและภาคอีสาน ด้วยการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา มีการค้นพบบันทึกโบราณกล่าวถึงคตินี้ไว้ว่า ก่อนที่วิญญาณจะมาเกิดในครรภ์มารดา วิญญาณนั้นจะลงมารออยู่ที่เจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่งก่อน เรียกว่า ‘ชุธาตุ’ โดยมีสัตว์ประจำนักษัตรคอยดูแล เรียกว่า ‘ตั๋วเปิ้ง’ จนถึงเวลาไปเกิด และเมื่อเสียชีวิตวิญญาณก็จะกลับไปยังเจดีย์องค์เดิม

ประเพณีการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดถือเป็นการไหว้เพื่อความเป็นมิ่งมงคลของชีวิต อานิสงส์ของการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดนั้นเชื่อว่าจะทำให้มีอายุยืนยาวและทำให้วิญญาณได้กลับไปยังพระธาตุองค์เดิม ไม่ต้องเป็นกลายวิญญาณเร่ร่อนเมื่อสิ้นอายุขัย บุคคลจึงควรหาโอกาสไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง นอกจากนี้คติความเชื่อยังสะท้อนให้เห็นถึงการแพร่หลายของศาสนาพุทธนับแต่สมัยโบราณ พระธาตุเจดีย์แต่ละองค์ยังสัมพันธ์กับการก่อตั้งชุมชนซึ่งเป็นที่รวมของความเชื่อและวัฒนธรรม

wat-phrathatsrijomtong

ปีชวด – พระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่

สำหรับผู้ที่เกิดในปีชวด ซึ่งมีหนูเป็นสัญลักษณ์ ต้องไปสักการะพระธาตุศรีจอมทอง ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ใกล้ๆ บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์ มีความสำคัญคือเป็นที่ประดิษฐานพระทักษิณโมลีธาตุ หรือพระธาตุพระเศียรเบื้องขวา

wat-phra-that-lampang-luang

ปีฉลู – พระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

ผู้ที่เกิดปีวัว ควรไปสักการะพระธาตุลำปางหลวง ที่จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองลำปางมากว่า 300 ปี พระธาตุเจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้งยังมีความมหัศจรรย์ของเงาพระธาตุกลับหัวให้ได้ชม

wat-phrathat-cho-hae

ปีขาล – พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

คนที่เปิดในปีขาลหรือปีเสือควรไปไหว้พระธาตุช่อแฮ ที่จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแพร่ และเป็นพระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระธาตุพระศอกซ้าย

wat-phra-that-chae-haeng

ปีเถาะ – พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

สำหรับผู้ที่เกิดในปีกระต่าย ต้องไปไหว้พระธาตุสีทองเหลืองอร่ามที่วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากสุโขทัย

wat-phra-singh

ปีมะโรง – พระเจดีย์ที่วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่

ปีมะโรงหรือปีงูใหญ่ พลาดไม่ได้กับวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วัดสำคัญซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของล้านนาที่ได้รับความศรัทธามาอย่างไม่ขาดสาย

wat-chet-yot

ปีมะเส็ง – เจดีย์พุทธคยา จ.เชียงใหม่

ตามตำราเจดีย์ประจำปีนักษัตรสำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งคือเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดีย แต่สามารถไปที่วัดเจดีย์เจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่แทนได้ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากพุทธคยาเช่นเดียวกัน ต้นโพธิของที่นี่เป็นหน่อที่ได้นำมาจากต้นโพธิที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าได้ประทับจนตรัสรู้ จนเกิดประเพณีถวายไม้ค้ำต้นโพธิ์ในทุกปี

wat-phra-borommathat

ปีมะเมีย – วัดพระบรมธาตุ จ.ตาก

ตามตำรากล่าวว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียต้องไปไหว้พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง แต่สามารถไหว้พระธาตุที่วัดพระบรมธาตุ จังหวัดตากแทนได้ เนื่องจากเป็นเจดีย์ที่ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง โดยการสร้างครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ภายใน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ

wat-phra-that-doi-suthep

ปีมะแม – พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

ผู้ที่เกิดปีมะแม ต้องไม่พลาดที่จะไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่สักครั้ง โดยในพระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นที่ซึ่งได้รับความเคารพบูชาและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์จากทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่

wat-phra-that-phanom

ปีวอก – พระธาตุพนม จ.นครพนม

สำหรับผู้ที่เกิดปีวอก มีพระธาตุพนม ซึ่งเป็นปูชนียสถานของภาคอีสาน เป็นพระธาตุประจำปีเกิด มีความเก่าแก่นับตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ ราว พ.ศ. 8 เป็นที่ประดิษฐานพระอุงรังคธาตุ พระธาตุส่วนกระดูกหน้าอก

wat-phra-that-hariphunchai

ปีระกา – พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัยหรือสุวรรณเจดีย์เป็นพระเจดีย์ประจำปีระกา ตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งพระสุวรรณเจดีย์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระธาตุส่วนกระหม่อม นิ้วมือ และพระธาตุเล็กๆ อีกจำนวนมาก เป็นที่เคารพศรัทธาและได้รับการทำนุบำรุงโดยผู้ครองนครลำพูนทุกพระองค์

wat-ket-karam

ปีจอ – พระบรมธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี จ.เชียงใหม่

ตามตำราพระธาตุประจำปีเกิดของปีจอคือพระธาตุอินทร์แขวนที่ประเทศพม่า แต่สามารถไหว้พระบรมธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณี ที่วัดเกตการาม จังหวัดเชียงใหม่แทนได้ ซึ่งทั้งพระธาตุอินทร์แขวนและพระบรมธาตุเจดีย์เกศแก้วเป็นเจดีย์สมมติเพื่อแทนองค์เจดีย์จุฬามณีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นที่ประดิษฐานมวยพระเกศาครั้งทรงออกผนวชและพระเขี้ยวแก้ว ด้วยเสียงของพระบรมธาตุเจดีย์เกศแก้วจุฬามณีที่พ้องต้องกันอันเป็นนามมงคล

watphrathat-doi-tung

ปีกุล – พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

ผู้ที่เกิดปีกุลมีพระธาตุประจำปีเกิดเป็นพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย สร้างขึ้นนับตั้งแต่สมัยเมืองโบราณโยนกนาคพันธุ์เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวล้านนาและไทใหญ่ มีงานมนัสการพระบรมธาตุทุกปีในวันเพ็ญเดือน 3 พระธาตุดอยตุงเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องซ้ายหรือพระธาตุส่วนกระดูกไหปลาร้า

การเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดนอกจากจะได้ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วยังได้ชมงานศิลปะเก่าแก่อันทรงคุณค่าและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไหว้พระธาตุต่างๆ นั้นสามารถทำได้โดยสะดวก เนื่องจากอยู่ทางภาคเหนือเกือบทั้งหมด จึงสามารถจัดทริปเส้นทางบุญไหว้พระธาตุประจำปีนักษัตรได้ง่าย อาทิ ตาก ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน หรือเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง เป็นต้น ซึ่งต่างก็เป็นจังหวัดที่หาที่พักได้ง่าย มีที่พักให้เลือกหลากหลาย ทั้งที่พักแบบโฮมสเตย์ใกล้ชิดธรรมชาติ หรือที่พักบนดอยพร้อมวิวทิวทัศน์สวยงามยามเช้า ลองหาที่พักถูกใจในราคาไม่แพงที่ Traveloka แล้วไปทัวร์อิ่มบุญกันค่ะ