ไปยังเมนูด้านซ้ายมือ  เลือก หัวข้อ Post ดังรูปด้านล่าง

คลิ๊กไปที่ Post->Add New

 

menu_post

1. เพิ่ม Title  (หัวข้อเรื่อง)

title_post

ใส่หัวข้อเรื่องที่ท่านต้องการ  เช่น  “รีวิวร้านอาหารคุณโน็ต”

 

 

 

2.เพิ่มเนื้อหา

content_post

ส่วนนี้คือส่วนของเนื้อหาบทความ  ท่านสามารถใส่เนื้อหาในช่องนี้   ทั้ง ข้อความ ,รูปภาพ,  วิดีโอ

 

2.1 เพิ่มรูปภาพ

 

– คลิ๊กตรงจุดที่ต้องการแทรกรูปภาพ

– คลิ๊กที่ปุ่น Add Media

add_media_post

– คลิ๊กเลือกรูปที่ต้องการ

insert_media_post

– เสร็จ คลิ๊กที่ปุ่ม  “Insert into post”  มุมล่างขวา

 

 

 

2.2 เพิ่มคลิป (youtube)

– คลิ๊กเลือกที่ปุ่ม Insert VDO

vdo– คลิ๊กแท็บ “Embed”

embed_media_post

– เข้าไปที่เว็บ http://www.youtube.com  ค้นหาคลิปที่ท่านต้องการ ณ ที่นี้  ค้นคำว่า “เพลงสากล”

youtube_post

– คลิ๊กที่ปุ่ม “Share”  ต่อด้วย “Embed”  Copy Code  ในช่องด้านล่างมาทั้งหมด

share_post

– Past  โค๊ดของ youtube  ลงในช่อง  แท็บ  Embed

embed_code_post

– คลิ๊กที่ปุ่ม “OK”

–  จะปรากฏสี่เหลี่ยมสีเทา ในบทความที่กำลังเขียน  วิดีโอจะปรากฏจริง เมื่อ เปิดดูหน้าจริงของบทความ  (ทดลองดูด้วยการคลิ๊กที่ “View Post” เมนูด้านบน)

clip

 

3. เผยแพร่บทความ (Publish)

 

publish

หัวข้อนี้คือการเผยแพร่บทความ  สู่โลกอินเตอร์เน็ต

3.1  Save Draft  (บันทึกร่างบทความ)

– ปุ่ม Save Draft

savedraft

 

ปุ่มนี้ใช้สำหรับ  บันทึก ร่าง บทความ  กรณีที่เขียนบทความไม่เสร็จ  แต่จะกลับมาเขียนเพิ่มเติมทีหลัง     Save Draft  จะยังไม่ถูก “เผยแพร่” ไปยังอินเตอร์เน็ท

 

– ปุ่ม Preview

preview

ปุ่ม Preview  ใช้สำหรับดูอย่างหน้าเว็บจริง Preview จะยังไม่ถูก “เผยแพร่” ไปยังอินเตอร์เน็ท

 

Publish immediatelypublish_b

Publish immediately  คือการตั้ง วัน/เวลา ในการ  “เผยแพร่”  บทความ

 

ต้องการ ตั้ง วัน/เวลา ให้คลิ๊กที่  “Edit”

publish_time

เลือก วันเวลา  ที่ต้องการที่จะ  “เผยแพร่”  บทความ   เสร็จแล้ว  คลิ๊กที่ปุ่น “OK”

 

– ปุ่ม Publish

publish_bb

ปุ่มนี้จะใช้ในการ “เผยแพร่”  บทความสู่อินเตอร์เน็ต          การใช้ปุ่มนี้  หากบทความติดสถานะ  Save Draft หรือ Publish immediately   (การตั้ง วัน/เวลา ในการ  “เผยแพร่” )  จะโดน “เผยแพร่”  ทันที และ  สถานะ Save Draft หรือ Publish immediately  จะถูกยกเลิก

 

4.หมวดหมู่(Categories)

 

category

การจัดหมวดหมู่  ท่านสามารถจัดหมวด บทความที่ท่านสร้าง โดยการ  ติ๊กเครื่องหมายถูก ที่หน้าหมวดหมู่ที่ท่านต้องการ ดังรูปด้านบน

4.1 การสร้างหมวดหมู่ใหม่ (Add New Category)

หากหมวดหมู่ที่ท่านต้องการไม่มีใน List ท่านสามารถเพิ่มหมวดหมู่ ตามด้านล่าง

– คลิกที่ Add New Category

– กรอกชื่อหมวดหมู่ใหม่ที่ท่านต้องการ  ลงไปในช่อง

– Parent Category   หมวดหมู่ที่ท่านสร้างใหม่ จะไปเป็นหมวดย่อย จากตัวเลือกที่ท่านเลือก  หรือ  ไม่ต้องเลือกก็ได้

– คลิ๊ก Add New Category  จะได้หมวดหมู่ใหม่  พร้อมเครื่องหมายถูกข้างหน้า

category_check

 

5. ป้าย(Tags)

tags

การใส่ Tags   คือการ รวมบทความ  ที่เกี่ยวข้องกันมาอยู่ใน  คำ  1  คำ  มีผลดีต่อการทำ  SEO  (การค้นหาใน Google)  ท่านสามารถใส่คำอะไรก็ได้ที่ต้องการ

ตามตัวอย่าง  ใช้ คำว่า  กฎการใช้งาน,การใช้งานเว็บ,วิธีใช้งานเว็บ

5.1 เพิ่ม Tags ที่มีอยู่แล้ว

– คลิ๊กที่  Choose from the most used tags

– เลือก คำที่อยู่ด้านล่าง  ตามที่ท่านต้องการ

– คำที่คลิ๊ก จะไปอยู่ใน  Tags โดยอัตโนมัติ

tags_list

 

6. รูปย่อ  Featured Image

set_feature

Featured Image

 

feature

ตัวอย่างการแสดงผลของ รูปย่อ (Feature Image)

 

รูปย่อ  จะแสดงผล  ในบล็อกย่อย  ก่อนเข้ามายัง  บทความจริง

 6.1 การเพิ่มรูปย่อ

– คลิ๊กที่ Set featured image

set_feature_image

– เลือกรูปที่ท่านต้องการ จะเป็นเครื่องหมายถูก

– คลิ๊กที่ปุ่ม Set  Featured Image   มุมล่างขวา

choose_image

– จะปรากฏรูปที่ท่านได้เลือกไว้ในข้อที่แล้ว

thum_featured

 

7.  การอัพโหลดรูป (Add Media)

การเขียนบทความจำเป็นจะต้องมีรูปภาพประกอบ  หากในเว็บไม่มีรูปที่ท่านต้องการ  จำเป็นจะต้องอัพโหลดรูปจาก เครื่องของท่านไปยังเว็บไซค์

– คลิ๊กที่  Add Media

add_media_post

– คลิ๊กที่แท็บ  Upload Files

upload_tabs

– คลิ๊กที่ปุ่ม  Select Files

select_button

– เลือกรูปภาพในเครื่องของท่าน  แล้วที่ปุ่ม Open

choose_imagessss

– รูปภาพจะถูกอัพโหลดมายังเว็บไซค์  แล้วเรียบร้อย

choose_image media_all